ضرایب دروس عمومی و اختصاصی علوم تجربی :: رشته ها و زیرگروه های آزمایشی علوم تجربی


ضرایب دروس عمومی و اختصاصی علوم تجربی :: رشته ها و زیرگروه های آزمایشی علوم تجربی

      تعادل در مطالعۀ هفتگی که به ‏معنی توجّه و اهمّیّت دروس و میزان آمادگی علمی هر دواطلب است، از مهم‏ترین اصول برنامه ‏ریزی هفتگی به ‏شمار می‏رود. هر داوطلب باید متناسب با رشتۀ دلخواه خود ساعت درسی مطلوب هر درس را متناسب با ضرایب زیرگروه مربوط تنظبم و سپس بر اساس میزان آمادگی علمی خود آن‏ها را کمی تغییر دهد. به همین دلیل در این قسمت، ضرایب رشته ‏ها و زیرگروه‏های گروه آزمایشی علوم تجربی آورده شده است. باید: 

      ¡ 1. مجموعه ساعات مطالعاتی خود را در یک هفته مشخّص کنید. 

      ¡ 2. هدف خود یا همان رشتۀ مورد علاقۀ خود را تعیین نمایید. 

      ¡ 3. ضرایب دروس اختصاصی را متناسب با زیرگروه رشته‏‏ای که در نظر گرفته ‏اید، در عدد 3 ضرب و با ضرایب دروس عمومی جمع کنید. 

      ¡ 4. از تناسب مجموع ضرایب، مجموع ساعات مطالعۀ هفتگی و از تناسب ضریب دروس، ساعت مطالعۀ مطلوب هر درس را به‏دست آورید. 

      ¡ 5. متناسب با توانایی و نیازهای خود، ساعت‏های مطالعاتی به‏دست آمده را کمی تغییر دهید تا نهایتاً دریابید که هر هفته باید هر درس را تقریباً چند ساعت مطالعه کنید. 

 

      زیرگروه‏های آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی 2)

زیرگروه‏های آزمایشی

مجموعه رشته‏هایی که دروس امتحانی آن‏ها دارای ضرایب یکسان می‏باشند

زیرگروه 1

پزشکی، دندان پزشکی ، دامپزشکی ، کاردرمانی ، بینایی‏ سنجی ، فیزیوتراپی ، مامایی ، پرستاری ، گفتاردرمانی ، شنوایی‏ شناسی ، تغذیه ،  اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ، تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)، تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی)، پرستاری داندانپزشکی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه‏‏ای، معلم فنی بهداشت ، علوم آزمایشگاهی، مدارک پزشکی ، هوشبری ، اتاق عمل ، تکنسین پروتزهای دندانی، کاردانی دامپزشکی ، بهداشت عمومی (تمام گرایش‏ها)، بهداشت کار دهان و دندان ، زیست‏ شناسی (تمام گرایش‏ها) ، روانشناسی (گرایش بالینی) ، بورسیه رشته های پزشکی ستاد نیروی انتظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، علوم و صنایع غذایی ، معلم فنی بهداشت ، کودک یاری ، زیست‏ شناسی عمومی، دبیری زیست‏ شناسی ، مدیریت و کمیسر دریایی ، دکترای پیوسته بیوتکنولوژی ، کاردانی فوریت‏های پزشکی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‏ها: زمین‏شناسی (با ضریب 0)، ریاضی (با ضریب 2)، فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 3)، زیست‏شناسی (با ضریب 4)

زیرگروه 2

داروسازی ، دبیری شیمی ، شیمی (محض و کاربردی) ، دوره کاردانی شیمی (پدافند جنگ‏های ش. م. ه) ناوبری و فرماندهی کشتی، کاردانی شیمی کاربردی. 

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‏ها: زمین‏شناسی (با ضریب 1)، ریاضی (با ضریب 3)، فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 4)، زیست‏شناسی (با ضریب 4)

زیرگروه 3

زمین ‏شناسی، دبیری زمین‏ شناسی 

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‏ها: زمین‏شناسی (با ضریب 4)، ریاضی (با ضریب 3)، فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 2)، زیست‏شناسی (با ضریب 2)

زیرگروه 4

هوانوردی - ناوبری هوایی ، هوانوردی- خلبانی، حسابداری ، مدیریت (تمام گرایش‏ها) ، مدیریت فرهنگی هنری ، مدیریت بازرگانی دریایی ، علوم اقتصادی (تمام گرایش‏ها) ، معارف اسلامی و علوم سیاسی ، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایش‏ها) ، معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایش‏ها)، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایش‏ها)، ادبیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایش‏ها)، کارشناسی خبرنگاری، اطلاعات نظامی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه اسلامی)، علوم حدیث (تمام گرایش‏ها)، کارشناسی مدیریت امور بانکداری،مدیریت بیمه، امور گمرکی ، کاردانی امور گمرکی ، کاردانی امور حسابداری، کاردانی امور بیمه، کاردانی مدیریت بازرگانی، فلسفه، اقتصاد نظری ، اقتصاد حمل‏ونقل، علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی ، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، کارشناسی حسابداری (تمام گرایش‏ها)، ریاضی، فیزیک، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید، کتابداری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، علوم و فنون هوانوردی، خلبانی هلیکوپتری ، مهندسی نگهداری هواپیما، مهندسی سیستم ، علوم پایه انتظامی ، خدمات مسافرتی و جهانگردی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‏ها: زمین‏شناسی (با ضریب 1)، ریاضی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 3) و شیمی (با ضریب 2)، زیست‏شناسی (با ضریب 2)

زیرگروه 5

تکنولوژی تولیدات گیاهی ، تکنولوژی تولیدات دامی ، تکنولوژی جنگداری، تکنولوژی شیلات، تکنولوژی چوب، تکنولوژی مرتع و آبخیرداری، تکنولوژی محیط ‏زیست، مهندسی کشاورزی (تمام گرایش‏ها)، مهندسی منابع طبیعی (تمام گرایش‏ها) ، مهندسی فضای سبز ، کتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، روابط سیاسی ، علوم سیاسی ، مددکاری اجتماعی ، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، علوم اسلامی ، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی ، کارشناسی تولید سیما ، اطلاعات و ضد اطلاعات ، حقوق، کاردانی تولید و بهره ‏برداری گیاهان دارویی و معطر ، کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی پرورش زنبور عسل .

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‏ها: زمین‏ شناسی (با ضریب 1)، ریاضی (با ضریب 3)،فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 2)، زیست‏شناسی (با ضریب 2)

ضرایب دروس عمومی و اختصاصی علوم تجربی :: رشته ها و زیرگروه های آزمایشی علوم تجربی (PDF) ضرایب دروس عمومی و اختصاصی علوم تجربی :: رشته ها و زیرگروه های آزمایشی علوم تجربی (PDF)
دانلود ضرایب دروس عمومی و اختصاصی علوم تجربی :: رشته ها و زیرگروه های آزمایشی علوم تجربی (PDF) - 15.8 MB ضرایب دروس عمومی و اختصاصی علوم تجربی :: رشته ها و زیرگروه های آزمایشی علوم تجربی (PDF)
کارشناس واحد مشاوره    7 سال قبل  

تعداد مشاهده 80664