اصلاحیه ارزشیابی تشریحی سال تحصیلی 1403-1402


اصلاحیه ارزشیابی تشریحی سال تحصیلی 1403-1402

داوطلبان گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از ارزشیابی های تشریحی موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات ارزشیابی تشریحی که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه برای ارجاع دهنده اشکال، ارسال می شود و در صورتی که اشکال ارزشیابی وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد و اصلاحات مربوطه در دیتابیس ارزشیابی اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند.اصلاحیه ارزشیابی های تشریحی گزینه دو در سال تحصیلی 03-02
تاریخ برگزاری
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
1402/08/283
10
دهمشیمیریاضی و تجربیسوال حذف شد. (خارج از محدوده ارزشیابی)

8 ماه قبل  

تعداد مشاهده 799