محدوده بندی ارزشیابی های ویژه (آمادگی آزمون تیزهوشان) پایه ششم


محدوده بندی ارزشیابی های ویژه (آمادگی آزمون تیزهوشان) پایه ششم


مؤسسۀ گزینه ‏دو در سال تحصیلی پیش‏رو 7 مرحله ارزشیابی ویژه (آمادگی آزمون تیزهوشان) جهت آماده ‏سازی دانش ‏آموزان پایۀ ششم برای آزمون ورودی پایۀ هفتم مدارس استعدادهای درخشان برگزار خواهد کرد.  

در هر مرحله از این ارزشیابی ‏ها 2 دفترچه هرکدام دارای 60 سؤال ارائه می‏ گردد. زمان پاسخ‏گویی به دفترچۀ شمارۀ یک هوش و استعداد تحلیلی 75 دقیقه و زمان پاسخ‏گویی به دفترچۀ شمارۀ دو آن که با هدف سنجش سرعت و دقت دانش آموز طراحی شده است، 25 دقیقه می‏ باشد. پرسش‏ های هر دو دفترچه تلفیقی از سؤال‏ های هوش و استعداد تحلیلی است و سؤالی از مباحث کتاب های درسی پایۀ ششم در ارزشیابی ‏ها پرسیده نخواهد شد.   

از آنجا که پرسش ‏های هوش و استعداد تحلیلی پایۀ ششم ترکیبی از انواع سؤالات شامل هوش فضایی، هوش کلامی، هوش منطقی، هوش ریاضی، هوش تصویری و ... است که به ‏صورت تلفیقی پرسیده می‏ شوند، عملاً امکان جداسازی و بودجه‏ بندی موضوعی پرسش ‏ها طی 7 مرحله ارزشیابی وجود ندارد؛ به عبارتی هر ارزشیابیِ ویژه به ‏تنهایی دربرگیرندۀ تمام طیف سؤالات هوش و استعداد تحلیلی است که دانش ‏آموزان در آزمون ورودی پایۀ هفتم مدارس استعدادهای درخشان با آن روبه ‏رو خواهند شد و هر مرحله یک شبیه ‏ساز مستقل از آن آزمون است.

2 ماه قبل  

تعداد مشاهده 1754