محدوده بندی ارزشیابی‌های ویژه (پایه نهم) گزینه دو - سال تحصیلی ۰۳-۰۲ (جهت آمادگی پذیرش مدارس تیزهوشان و آزمون های ورودی مدارس خاص دوره دوم متوسطه)


محدوده بندی  ارزشیابی‌های ویژه (پایه نهم) گزینه دو - سال تحصیلی ۰۳-۰۲  (جهت آمادگی پذیرش مدارس تیزهوشان و آزمون های ورودی مدارس خاص دوره دوم متوسطه) (PDF) محدوده بندی  ارزشیابی‌های ویژه (پایه نهم) گزینه دو - سال تحصیلی ۰۳-۰۲  (جهت آمادگی پذیرش مدارس تیزهوشان و آزمون های ورودی مدارس خاص دوره دوم متوسطه) (PDF)
دانلود محدوده بندی ارزشیابی‌های ویژه (پایه نهم) گزینه دو - سال تحصیلی ۰۳-۰۲ (جهت آمادگی پذیرش مدارس تیزهوشان و آزمون های ورودی مدارس خاص دوره دوم متوسطه) (PDF) - 243 KB محدوده بندی ارزشیابی‌های ویژه (پایه نهم) گزینه دو - سال تحصیلی ۰۳-۰۲ (جهت آمادگی پذیرش مدارس تیزهوشان و آزمون های ورودی مدارس خاص دوره دوم متوسطه) (PDF)
5 ماه قبل  

تعداد مشاهده 5789