ابر کارنامه گزینه دو - روند تحصیلی


ابر کارنامه گزینه دو - روند تحصیلی

به جای تلاش برای کامل بودن، سعی کن هرروز بهتر از دیروز خودت باشی.

با روند تحصیلی ابرکارنامه گزینه دو، پیشرفت یا پسرفت نسبت به خودت و نفرات برتر در درصد و تراز  با آزمون های قبلی رو متوجه میشی که برای برنامه ریزی های بعدی بهت کمک می کنه.

 امیدواریم همواره نمودار تحصیلی تون مثبت و صعودی باشه

درحال بارگذاری...
دانلود ابر کارنامه گزینه دو - روند تحصیلی (فیلم) - 2.83 MB
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 347