اطلاعیه تغییر تاریخ ‌برگزاری آزمون 30 دی ۱۴۰۱


اطلاعیه تغییر تاریخ ‌برگزاری آزمون 30 دی ۱۴۰۱

 داوطلبان و دانش آموزان گرامی

  با توجه به همزمانی با برگزاری آزمون سراسری دی 1401، آزمون جمع بندی نیمسال اول گزینه دو از تاریخ 30 دی به 7 بهمن 1401 موکول خواهد شد.  

 جمعه 7 بهمن؛ آزمون ویژه داوطلبان کنکور تیر ۱۴۰۲ (مرحۀ 6) و پایه‌های دهم و یازدهم (مرحلۀ 5) برگزار خواهد شد.

 لازم به ذکر است که تاریخ و محدوده‌بندی آزمون‌ها و ارزشیابی‌های بعدی هیچ تغییری نخواهد کرد.

 پیروز و سربلند باشید.3 ماه قبل  

تعداد مشاهده 20387