محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو - ویژه کنکور دی 1401


محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو - ویژه کنکور دی 1401

⚠️ داوطلبان گرامی در صورتی که پس از برگزاری کنکور دی ماه ۱۴۰۱، علاقمند به شرکت در کنکور تیرماه ۱۴۰۲ باشند، می توانند در طرحی که متناسب برای شما تعریف و جزییات و شرایط آن متعاقبا اعلام خواهد شد، شرکت نمایند.

محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو - ویژه کنکور دی 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو - ویژه کنکور دی 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو - ویژه کنکور دی 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو - ویژه کنکور دی 1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو - ویژه کنکور دی 1401 (PDF)
دانلود محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو - ویژه کنکور دی 1401 (PDF) - 411 KB محدوده بندی آزمون های آزمایشی گزینه دو - ویژه کنکور دی 1401 (PDF)
6 ماه قبل  

تعداد مشاهده 84166