محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه دانش آموزان پایه دهم به یازدهم


محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه دانش آموزان پایه دهم به یازدهم

📕 نسخه نهایی محدوده بندی آزمون های تابستان ۱۴۰۱ - ویژه پایه دهم به یازدهم

⚠️ نسخه نهایی (ویرایش ۲۵ خرداد) ملاک برگزاری آزمون های تابستان خواهد بود‌.

🛎  در نسخه نهایی مطابق با آخرین تغییرات محدوده بندی کنکور ۱۴۰۲، دروس عمومی حذف گردیده است.

محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه دانش آموزان پایه دهم به یازدهم (PDF)
دانلود محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه دانش آموزان پایه دهم به یازدهم (PDF) - 128 KB محدوده بندی آزمون های آزمایشی تابستان 1401 ویژه دانش آموزان پایه دهم به یازدهم (PDF)
9 ماه قبل  

تعداد مشاهده 13541