محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1403-1402


محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1403-1402

داوطلبان گرامی
با توجه به تغییرات در برخی کتاب های درسی چاپ سال 1402، بودجه بندی آزمون ها در برخی مراحل در درس فیزیک 1 دهم رشته تجربی تغییرات جزئی کرده است. همچنین با توجه به تغییرات کتاب درسی جامعه شناسی پایه دهم رشته انسانی چاپ ۱۴۰۲  ملاک برگزاری آزمون ها محدوده بندی فعلی است. لطفا محدوده بندی نسخه نهایی را دانلود کنید.

محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1403-1402 (PDF) محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1403-1402 (PDF) محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1403-1402 (PDF)
دانلود محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1403-1402 (PDF) - 358 KB محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1403-1402 (PDF)
3 ماه قبل  

تعداد مشاهده 77750