محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1402-1401


محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1402-1401

📕 نسخه نهایی (ویرایش ۲۵ خرداد) ملاک برگزاری آزمون های سال تحصیلی خواهد بود‌.
محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1402-1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1402-1401 (PDF) محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1402-1401 (PDF)
دانلود محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1402-1401 (PDF) - 147 KB محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه دهم در سال تحصیلی 1402-1401 (PDF)
10 ماه قبل  

تعداد مشاهده 49266