اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 01-00


اصلاحیه آزمون های سال تحصیلی 01-00

کاربران گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از آزمون های موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات آزمون که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه به صورت خصوصی برای ارجاع دهنده اشکال، ارسال می شود و در صورتی که اشکال آزمون وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد و اصلاحات مربوطه در دیتابیس آزمون اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند.اصلاحیه آزمون های گزینه دو در سال تحصیلی 01-00
تاریخ برگزاری
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
5 آذر   100 و ۹۳پایه یازدهمریاضیگروه تجربیسوال حذف شد.
5 آذر130پایه دوازدهماقتصادگروه انسانیتغییر کلید: گزینه 1 پاسخ صحیح است.
14 آبان156پایه دوازدهمفیزیکگروه ریاضیتغییر کلید: گزینه 1 پاسخ صحیح است.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 1937