محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1403-1402


محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1403-1402

داوطلبان گرامی

با توجه به تغییرات در برخی کتاب های درسی چاپ سال 1402، بودجه بندی آزمون ها در برخی مراحل در درس فیزیک 2 یازدهم رشته تجربی تغییرات جزئی کرده است. همچنین با توجه به تغییر در تعداد درس‌های فصل اول کتاب درسی آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی چاپ 1402 و حذف درس سوم آن، بودجه‌بندی آزمون‌های مرحله 3 (مورخ 1402/9/3) و مرحله 4 (مورخ 1402/9/24) این درس تغییر کرده و ملاک برگزاری آزمون ها این محدوده بندی است. لطفا محدوده بندی نسخه نهایی را دانلود کنید.

محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1403-1402 (PDF) محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1403-1402 (PDF) محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1403-1402 (PDF)
دانلود محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1403-1402 (PDF) - 396 KB محدوده بندی نهایی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1403-1402 (PDF)
8 ماه قبل  

تعداد مشاهده 124242