هنر آزمون دادن- قسمت سوم - 24 دی


هنر آزمون دادن- قسمت سوم - 24 دی

🧑‍💻 حتما در آزمون مرحله پنج با محدوده بندی جمع بندی نیم سال اول پایه دوازدهم شرکت کنید

❇️ با استفاده از سامانه مشاوره هوشمند اهداف خود در رشته شهرهای مختلف را ارزیابی و بررسی کنید.

✴️ مهارت های آزمون دادن را در این برنامه بیاموزید

🏦 بانک سوال مهم ترین منبع تست زنی

درحال بارگذاری...
دانلود هنر آزمون دادن- قسمت سوم - 24 دی (فیلم) - 41.8 MB
3 سال قبل  

تعداد مشاهده 957