تست زنی به شیوه زمان دار - ۱۷ دی


تست زنی به شیوه زمان دار - ۱۷ دی

🧑‍💻 نگران درس های عقب مانده نباشید، فرصت برای مطالعه و مرور در آزمون های فروردین 1400 تا کنکور باقیست.

❇️ هدف از تست زنی به شیوه آموزشی: تکمیل فرآیند آموزش و یادگیری

✴️ هدف از تست زنی به شیوه زمان دار: افزایش سرعت عمل آزمون دادن - کسب مهارت های آزمون دادن و مدیریت زمان

🏦 بانک سوال مهم ترین منبع تست زنی به شیوه آموزشی و زمان دار👏👏

درحال بارگذاری...
دانلود تست زنی به شیوه زمان دار - ۱۷ دی (فیلم) - 44.9 MB
3 سال قبل  

تعداد مشاهده 1743