مهلت انتخاب رشته کنکور ۹۹ تمدید شد


مهلت انتخاب رشته کنکور ۹۹ تمدید شد

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور:

🔹مهلت انتخاب رشته در کنکور سراسری سال ۹۹ تا دوشنبه ۷ مهرماه تمدید شد.

3 سال قبل  

تعداد مشاهده 599