کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال 99


کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال 99

 کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ (داخل کشور) ، از ساعت ۲۱ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۳ و کلید اولیه سؤالات (خارج از کشور)، روز چهارشنبه بعدازظهر مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ از طریق همین سایت قابل دریافت می‌باشد.

sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6639

3 سال قبل  

تعداد مشاهده 1819