تغییرات در بارم بندی امتحانات نهایی خرداد ٩٩


تغییرات در بارم بندی امتحانات نهایی خرداد ٩٩

دانش آموزان گرامی

با سلام

با توجه به فرا رسیدن ایام امتحانات نهایی پایه دوازدهم، یکی از سوالاتی که ذهن شما را به خود مشغول کرده است، نحوه پاسخ گویی به سوالات اختیاری (2 سری سوال 4 نمره ای) و نحوه توزیع نمره مربوط به 20 درصد حذف شده از کتاب های درسی، در بین سایر بخش های باقی مانده (80 درصد ابتدایی کتاب) است.

گزینه دو ضمن بررسی دقیق موارد موجود و کسب اطلاع، به نتایج زیر رسیده است :

  • نحوه پاسخ گویی به سوال های انتخابی (4 نمره ) به اختیار دانش آموزان است و حتی می توانند 3 نمره را از یک بخش و 1 نمره مابقی را از بخش دیگر انتخاب کنند؛ به عبارتی دانش آموزان مختارند که از کل 8 نمره اختیاری، 4 نمره را به دلخواه خود پاسخ دهند.
  • نمره 20 درصد حذف شده به صورت متناسب با بارم بندی قبلی امتحانات، بین 80 درصد ابتدایی توزیع شده است؛ به عبارتی درس هایی که در بارم بندی قبلی نمره بیشتری داشتند، الان نیز سهم بیشتری از نمره 20 درصد محذوف دارند. شیوه پخش نمره مربوط به 20 درصد به گونه ای است که ابتدا سهم نمره 80 درصد در بارم بندی قبلی مشخص می شود؛ به عنوان مثال در درس دین و زندگی 3 سهم 80 درصد ابتدایی کتاب (درس های 1 تا 8 رشته های ریاضی و تجربی) در بارم بندی سال قبل، 14 نمره از 20 نمره بوده است و 20 درصد پایانی (درس های 9 و 10 که الان حذف شده است) 6 نمره را داشته است. سپس سهم هر درس در نمره مربوط به 80 درصد ابتدایی مشخص می شود، به عنوان مثال درس 1 کتاب دین و زندگی 3 رشته های ریاضی و تجربی در بارم بندی قبلی حدود 1/5 نمره داشته است (1/5 نمره از 14 نمره) که اکنون به جای 14 نمره، به مقیاس 16 برده می شود. برای این کار از نسبت و تناسب استفاده شده است یعنی 1/5 از 14، معادل چند از 16 است که پاسخ 1/71 می شود و به 1/75 نمره گرد شده است. (به عبارت ساده تر نمره هر یک از درس های 80 درصد ابتدایی کتاب دین و زندگی 3 رشته های ریاضی و تجربی در ضریب شانزده چهارده ام ضرب شده اند تا نمره در مقیاس 16 به دست آید.)
  • قابل ذکر است بارم بندی 80 درصد ابتدایی کتاب ها در درس های مختلف، متفاوت است لذا ضریب شانزده چهارده ام مختص درس دین و زندگی 3 رشته های ریاضی و تجربی است.

در مورد دانش آموزانی که به کل 100 درصد مطالب پاسخ می دهند، بارم بندی مطابق روال گذشته است.


موفق باشید

موسسه گزینه دو

4 سال قبل  

تعداد مشاهده 7555