برآورد بازه ای یا بازه ی اطمینان وبرآورد بازه ای میانگین جامعه


درحال بارگذاری...
دانلود برآورد بازه ای یا بازه ی اطمینان وبرآورد بازه ای میانگین جامعه (فیلم) - 9.04 MB
7 ماه قبل  

تعداد مشاهده 208