شیوه ارایه برنامه مطالعاتی گزینه دو


شیوه ارایه برنامه مطالعاتی گزینه دو

برنامه‌ای عمل کردن از مهم‌ترین بخش‌های فعّالیّت مطالعاتی دانش‌آموزان و مکتوب بودن این برنامه از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است.

اگرچه برنامه‌ی آزمون‌های آزمایشی به‌عنوان «برنامه‌ی بلند مدّت راهبردی» برای تمام داوطلبان یکسان است امّا برای تنظیم برنامه‌های «میان مدّت» و «کوتاه مدّت» متناسب با وضعیّت داوطلبان باید به گونه‌ای متفاوت عمل نمود.

🔆 اصولاً داوطلبان آزمون سراسری به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:

🔵 گروه نخست داوطلبانی که برای آماده‌سازی خود از کلاس (مدرسه یا آموزشگاه) استفاده می‌کنند (مانند دانش آموزان در حال تحصیل پایه دوازدهم).برای این گروه اولویّت اوّل پوشش دادن درس‌ها و مباحثی است که در کلاس می‌آموزند. برای این‌ گروه صرفاً می‌توان برنامه‌ی میان مدّت تنظیم نمود و تنظیم و تهیّه‌ی برنامه‌ی کوتاه مدّت روزانه کاری است که باید شخصاً انجام دهند. به همین جهت برای این گروه از داوطلبان اقدام به ارائه‌ی برنامه‌ی هفتگی می‌نماییم.

🔵 گروه دوم داوطلبانی هستند که شخصاً فعّالیّت مطالعاتی را دنبال می‌کنند و عملاً وقت آزاد بیش‌تری برای انجام فعّالیّت مطالعاتی دارند(مانند فارغ التحصیلان نظام قدیم و جدید).برای این گروه برنامه‌ی مطالعاتی را در قالب برنامه‌ی کوتاه مدّت روزانه ارائه می‌نماییم.

⭕️ لازم است هریک از داوطلبان متناسب با شرایطی که دارند از برنامه‌ی ویژه‌ی خود استفاده نمایند.

🔆 دانش‌آموزان پایه های دهم و یازدهم:

 🔵 برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم علاوه بر اینکه برنامه‌ی آزمون‌های آزمایشی یکسان است، اولویّت اوّل پوشش دادن درس‌ها و مباحثی است که در کلاس می‌آموزند. برای این‌ گروه صرفاً می‌توان برنامه‌ی میان مدّت تنظیم نمود و تنظیم و تهیّه‌ی برنامه‌ی کوتاه مدّت روزانه کاری است که باید شخصاً انجام دهند. به همین جهت برای این گروه از دانش آموزان اقدام به ارائه‌ی برنامه‌ی هفتگی می‌نماییم.

2 ماه قبل  

تعداد مشاهده 98042