برنامه مطالعاتی داوطلبان فارغ التحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر


برنامه مطالعاتی داوطلبان فارغ التحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر

داوطلبان گرامی
برنامه مطالعاتی آزمون مرحله 1 صرفا جهت آشنایی بیشتر با خدمات مشاوره ای موسسه گزینه دو با دسترسی عمومی در اختیار کاربران سایت قرار داده شده است. این خدمت مشاوره ای از آزمون شماره 2 به بعد صرفا با دسترسی اختصاصی به شرکت کنندگان در آزمون ها و ارزشیابی های دوره دوم متوسطه ارایه خواهد شد و دیگر برای عموم کاربران قابل دسترسی نخواهد بود.

 بزودی فیلم راهنمای برنامه مطالعاتی نیز در همین بخش بارگذاری خواهد شد

موفق باشید - واحد مشاوره

برنامه مطالعاتی داوطلبان فارغ التحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر (PDF) برنامه مطالعاتی داوطلبان فارغ التحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر (PDF)
دانلود برنامه مطالعاتی داوطلبان فارغ التحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر (PDF) - 241 KB برنامه مطالعاتی داوطلبان فارغ التحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر (PDF)
6 ماه قبل  

تعداد مشاهده 56036