چرا عامل زمان از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی حذف شده است؟ فاصله ارزشیابی‌ها چرا کوتاه است؟


درحال بارگذاری...
دانلود چرا عامل زمان از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی حذف شده است؟ فاصله ارزشیابی‌ها چرا کوتاه است؟ (فیلم) - 40.8 MB
4 سال قبل  

تعداد مشاهده 3204