گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 98 با آزمون های آزمایشی گزینه دو


گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 98 با آزمون های آزمایشی گزینه دو


گزارش آماری میزان تشابه سوالات آزمون های گزینه دو با سوالات آزمون سراسری 98

جهت دریافت دفترچه گزارش تکمیلی هر یک از گروه های آزمایشی بر روی فایل های زیر کلیک نمایید.

 • گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 98 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 98 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  دانلود 7.29 MB
 • گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 98 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 98 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  دانلود 7.41 MB
 • گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 98 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 98 با آزمون های آزمایشی گزینه دو (PDF)

  دانلود 4.81 MB
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 49625