برنامه مطالعاتی مرحله 2 گام اول - 14 تا 29 تیر


برنامه مطالعاتی مرحله 2 گام اول - 14 تا 29 تیر

داوطلبان گرامی


 برنامه مطالعاتی ۱۴ تا ۲۷ تیر صرفا جهت آشنایی بیشتر با خدمات گزینه دو به صورت عمومی منتشر شده است. این خدمت ارزشمند از آزمون بعدی صرفاً با دسترسی اختصاصی به شرکت کنندگان در آزمون‌های تابستان ۱۴۰۳ ارایه خواهد شد.

حتما قبل از آغاز برنامه مطالعاتی، فیلم توضیحات و نحوه اجرا برنامه تابستان (اینجا) را مشاهده نمایید. شما می بایست متناسب با سطح تعریف شده در کارنامه خود برنامه مطالعاتی خود را آغاز نمایید. داوطلبانی که در آزمون غیبت داشته اند نیز متناسب با شناخت از سطح تحصیلی خود از یکی از برنامه های مطالعاتی استفاده نمایند.

اگر در آزمون مرحله 1 (تعیین سطح) شرکت نکرده اند:

١-  تعهد به انجام صحیح برنامه ریزی درسی تنها با داشتن یک آزمون آزمایشی مناسب امکان پذیر است، زیرا در غیر اینصورت شما در انجام برنامه های درسی خود جدیت به خرج نخواهید داد.

٢- همچنین یکی از مهم ترین عواملی که در پیشرفت یک داوطلب بسیار تاثیر گذار است، شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف خود است که ابزار دقیق این شناخت، آزمون های آزمایشی هستند.

۳- اگر در آزمون تعیین سطح شرکت نکرده اید بهتر است در صورتیکه فرصت کافی دارید یا از نمرات خوبی در سال گذشته برخوردار بودید، از برنامه دروس سطح ( +A و A) استفاده نمایید.

۴- در صورتیکه فرصت شما متوسط است یا از نمرات به نسبت خوبی برخوردار هستید از برنامه دروس در سطح  (+B و B) و در صورتیکه فرصت کافی برای اجرای برنامه را ندارید از برنامه دروس در سطح دروس (+C و C) استفاده نمایید.

بنابراین با برنامه مطالعاتی مناسبی پیشروی کنید و در یک آزمون آزمایشی مناسب شرکت نمایید تا با افزایش ساعت مطالعه تدریجی خود با استفاده از روش مطالعه حجمی زمانی بتوانید در امتحانات به موفقیت دست پیدا کنید.

برنامه مطالعاتی مرحله 2 گام اول - 14 تا 29 تیر (PDF) برنامه مطالعاتی مرحله 2 گام اول - 14 تا 29 تیر (PDF) برنامه مطالعاتی مرحله 2 گام اول - 14 تا 29 تیر (PDF)
دانلود برنامه مطالعاتی مرحله 2 گام اول - 14 تا 29 تیر (PDF) - 424 KB برنامه مطالعاتی مرحله 2 گام اول - 14 تا 29 تیر (PDF)
13 روز قبل  

تعداد مشاهده 7533