روش مطالعه و برنامه ریزی در ایام امتحانات (جمع بندی نیم سال اول) - قسمت سوم - 13 دی


روش مطالعه و برنامه ریزی در ایام امتحانات (جمع بندی نیم سال اول) - قسمت سوم - 13 دی

قابل توجه داوطلبان

این فیلم قبل از اعلام تغییر آزمون 21 دی ضبط شده . تمام تاریخ های ذکر شده در این فیلم که 21 دی گفته شده، 28 دی می باشد

درحال بارگذاری...
دانلود روش مطالعه و برنامه ریزی در ایام امتحانات (جمع بندی نیم سال اول) - قسمت سوم - 13 دی (فیلم) - 41.9 MB
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 817