برنامه مطالعاتی ویژه آزمون مرحله 1 - 8 تا 21 مهر


برنامه مطالعاتی ویژه آزمون مرحله 1 - 8 تا 21 مهر

داوطلبان گرامی
برنامه مطالعاتی آزمون شماره 1 صرفا جهت آشنایی بیشتر با خدمات مشاوره ای موسسه گزینه دو با دسترسی عمومی در اختیار کاربران سایت قرار داده شده است. این خدمت مشاوره ای از آزمون شماره 2 به بعد صرفا با دسترسی اختصاصی به شرکت کنندگان در آزمون ها و ارزشیابی های دوره دوم متوسطه ارایه خواهد شد و دیگر برای عموم کاربران قابل دسترسی نخواهد بود.

 بزودی فیلم راهنمای برنامه مطالعاتی نیز در همین بخش بارگذاری خواهد شد

به این نکته دقت داشته باشید که به دلیل اینکه برنامۀ مدارس در طول سال متفاوت است (ساعت تعطیلی متفاوت مدارس، برنامۀ تدریس متفاوت، روزهای تعطیل متفاوت و ...) نمی توان برنامۀ روزانۀ یکسانی برای تمامی داوطلبان ارائه نمود. با توجه به این امر برای شما داوطلبان، برنامۀ هفتگی مشخص شده است تا بتوانید علاوه بر مطالعۀ درس های تدریس شده در مدرسه، در زمان های موجود در برنامۀ خود به تکمیل بودجۀ آزمون بپردازید.

موفق باشید - واحد مشاوره

برنامه مطالعاتی ویژه آزمون مرحله 1 - 8 تا 21 مهر (PDF)
دانلود برنامه مطالعاتی ویژه آزمون مرحله 1 - 8 تا 21 مهر (PDF) - 105 KB برنامه مطالعاتی ویژه آزمون مرحله 1 - 8 تا 21 مهر (PDF)
9 ماه قبل  

تعداد مشاهده 7263