برنامه مطالعاتی داوطلبان مشغول به تحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر


برنامه مطالعاتی داوطلبان مشغول به تحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر

داوطلبان گرامی
برنامه مطالعاتی آزمون مرحله 1 صرفا جهت آشنایی بیشتر با خدمات مشاوره ای موسسه گزینه دو با دسترسی عمومی در اختیار کاربران سایت قرار داده شده است. این خدمت مشاوره ای از آزمون شماره 2 به بعد صرفا با دسترسی اختصاصی به شرکت کنندگان در آزمون ها و ارزشیابی های دوره دوم متوسطه ارایه خواهد شد و دیگر برای عموم کاربران قابل دسترسی نخواهد بود.

 فیلم راهنمای برنامه مطالعاتی را حتما مشاهده نمایید.

به این نکته دقت داشته باشید که به دلیل اینکه برنامۀ مدارس در طول سال متفاوت است (ساعت تعطیلی متفاوت مدارس، برنامۀ تدریس متفاوت، روزهای تعطیل متفاوت و ...) نمی توان برنامۀ روزانۀ یکسانی برای تمامی داوطلبان ارائه نمود. با توجه به این امر برای شما داوطلبان، برنامۀ هفتگی مشخص شده است تا بتوانید علاوه بر مطالعۀ درس های تدریس شده در مدرسه، در زمان های موجود در برنامۀ خود به تکمیل بودجۀ آزمون بپردازید.
موفق باشید - واحد مشاوره

برنامه مطالعاتی داوطلبان مشغول به تحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر (PDF) برنامه مطالعاتی داوطلبان مشغول به تحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر (PDF)
دانلود برنامه مطالعاتی داوطلبان مشغول به تحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر (PDF) - 188 KB برنامه مطالعاتی داوطلبان مشغول به تحصیل کنکور 1403 - 8 تا 21 مهر (PDF)
5 ماه قبل  

تعداد مشاهده 60789