سلام، آیا لازم است خلاصه نویسی انجام بدیم؟ چه جوری؟


سلام، آیا لازم است خلاصه نویسی انجام بدیم؟ چه جوری؟

سلام


١- یکی از دلایل عدم یادآوری در سرعت عمل بالا مانند امتحانات، عدم دسته بندی مطالب است و ابزار این دسته بندی، خلاصه نویسی است. بنابراین داشتن خلاصه نویسی بسیار حائز اهمیت است.


۲- اولین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که، مباحث به سه دسته دروس تمرینی، دروس خواندنی و دروس حفظی، تقسیم بندی می شوند که متناسب با هر درس نوع خلاصه نویسی و رسم الگوهای یادآوری متفاوت است.


۳- دروس  و مباحث تمرینی (مباحثی که برای یادگیری نیاز به حل تمرین  دارند.)دروسی مانند ریاضی،  فیزیک  و..... از این دست هستند.

خلاصه نویسی این دروس به صورت رسم الگوهای یادآوری می باشد به این صورت که ابتدا عنوان نوشته شده، سپس نکات اصلی و در نهایت نکات فرعی نوشته شوند.


۴- دروس و مباحث خواندنی (مباحثی که برای یادگیری و حفظ کردن نیاز به استدلال دارند.) مانند دین و زندگی، زیست شناسی و....

خلاصه نویسی این دروس به صورت حاشیه نویسی می باشد، به این صورت که دور کلمات مهم خط بکشید و موارد مهم را در حاشیه کتاب خود دسته بندی نمایید. همچنین از طرح سوال در حین مطالعه استفاده نموده و سوال خود را در حاشیه کتاب بنویسید. در این صورت ذهن شما کنجکاو خواهد شد و مطالب را با عمق بیشتری می آموزید.


۵- دروس و مباحث حفظی (مباحثی که باید با تکرار مداوم آن ها را حفظ کرد و نیاز به استدلال خاصی ندارند.) مانند لغات زبان و.....

شیوه خلاصه نویسی این دروس به صورت فیش نویسی می باشد.

فیش برگه کوچکی است که یک سمت آن لغت و در سمت دیگر آن مترادف یا توضیح لغت مورد نظر خود را نوشته و سعی کنید آن ها را هر شب سی دقیقه مرور کنید.بنابراین مباحث را برحسب ویژگی های آن ها و روش هایی که به شما آموزش داده شده است،خلاصه نویسی کرده و در بازه های مرور خود قرار دهید تا اطلاعات وارد حافظه بلندمدت شما شوند و تا با تسلط به سوالات پاسخ دهید.

برای درک بهتر این مبحث مقاله خلاصه نویسی را مطالعه نمایید 

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 977