معرفی دانشگاه های استان تهران


معرفی دانشگاه های استان تهران

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه شهید بهشتی - تهرانhttp://www.sbu.ac.ir/sitepages/home.aspx
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانhttp://www.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف - تهرانhttp://sharif.ac.ir
دانشگاه تهران
http://ut.ac.ir/en
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستریhttp://ujsas.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شاهد - تهرانhttp://shahed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - تهرانhttp://www.bmsu.ac.ir
دانشگاه شهید مطهری - تهرانhttp://motahari.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند
http://parandak.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست)http://hse.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش)http://kish.ut.ac.ir
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ - تهرانhttp://usc.ac.ir
موسسه غیر انتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران)http://e-damavandihe.ac.ir
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان)http://caspian.ut.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران)http://www.sadra.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهرانhttps://tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهرانhttp://sbmu.ac.ir
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان)http://ffeng.ut.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهرhttp://teh-eslamshahr.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان  تهران - مرکز پاکدشتhttp://teh-pakdasht.pnu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایرانhttp://iums.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیسhttp://teh-pardis.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار http://teh-shahryar.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوندhttp://teh-damavand.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آبادhttp://teh-hasanabad.pnu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهرانhttp://www.parsuniversity.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ریhttp://teh-rey.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواساناتhttp://teh-lavasan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملاردhttp://teh-malard.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوهhttp://teh-firouzkooh.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامینhttp://teh-varamin.pnu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو )http://ecod.atu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی - تهران https://khu.ac.ir
دانشگاه هنر http://www.art.ac.ir
موسسه غیر انتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند)http://www.d.e-damavandihe.ac.ir
دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد بندرعباس)http://www.mazaheb.ac.ir
دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران)http://www.mazaheb.ac.ir
دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد زاهدان)http://www.mazaheb.ac.ir
دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج)http://www.mazaheb.ac.ir
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهرانhttp://www.uswr.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشواhttp://teh-pishva.pnu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) https://vhec.sbmu.ac.ir
دانشگاه شاهد - تهرانhttp://www.shahed.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهرانhttp://www.aut.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانhttp://www.iust.ac.ir
آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشورhttp://www.gtc.ac.ir
آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحhttps://armangar.com/school
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)http://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa
دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران)http://www.alzahra.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانhttp://atu.ac.ir
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج)http://utcan.ut.ac.ir
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)https://abu.ut.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران(ویژه خواهران)http://www.abrar.ac.ir
موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایرانhttp://helal-uast.ac.ir
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج)https://khu.ac.ir
دانشگاه غیر انتفاعی خاتم - تهرانhttp://khatam.ac.ir
دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتیhttp://www.shariaty.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوبhttp://teh-jounoob.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرقhttp://teh-shargh.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غربhttp://teh-gharb.pnu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران)http://aletaha.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریمhttp://teh-baharestan.pnu.ac.ir
دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران)http://refah.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرندhttp://teh-robatkarim.pnu.ac.ir
مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشورhttps://catc.ac.ir
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانhttp://iribu.ac.ir
دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهرانhttp://www.soore.ac.ir
دانشگاه هنر(محل تحصیل پردیس کرج)http://www.art.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور)http://www.sbu.ac.ir/pardis/ace
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 65910