معرفی دانشگاه های استان یزد


معرفی دانشگاه های استان یزد

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزدhttp://portal.iju.ir
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد)http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یزد ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه)http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=492
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد http://sau.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزدhttp://yazd.pnu.ac.ir
دانشگاه اردکانhttp://ardakan.ac.ir
دانشگاه یزدhttp://www.yazd.ac.ir
دانشگاه آیت اله حایری - میبدhttp://meybod.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد
http://darolelmyazd.ir
دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز)https://www.yazd.ac.ir/mehriz/home/home
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 10527