معرفی دانشگاه های استان گیلان


معرفی دانشگاه های استان گیلان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشتhttp://www.gums.ac.ir
دانشگاه گیلان - رشتhttp://www.guilan.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهرhttp://rezvan.gilan.pnu.ac.ir
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان ( رودسر-واجارگاه))http://guilan.ac.ir/fani/
موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش - رشتhttp://tusd.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد استانه اشرفیهhttp://astane.gilan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندر انزلیhttp://anzali.gilan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشتhttp://rasht.gilan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسرhttp://rodsar.gilan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سراhttp://someh.gilan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومنhttp://fooman.gilan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجانhttp://lahijan.gilan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالشhttp://gilan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل خمام)http://rasht.gilan.pnu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشگاه پیراپزشکی لنگرود)http://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشگاه پرستاری و مامایی لنگرود)http://www.gums.ac.ir/nmr
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)http://www.guilan.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفتhttp://shaft.gilan.pnu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشتhttp://rahbordshomal.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی)http://www.gums.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجانhttp://deylaman.ac.ir
موسسه غیر انتفاعی کوشیار - رشتhttp://www.kooshyar.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی http://www.anvar-ol-olum.ac.ir
موسسه ی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی - رشتhttp://gilan.acecr.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 22968