معرفی دانشگاه های استان کهگیلویه و بویر احمد


معرفی دانشگاه های استان کهگیلویه و بویر احمد

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی یاسوجhttp://yums.ac.ir
دانشگاه یاسوجhttp://www.yu.ac.ir
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران)http://pag.yu.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 1753