معرفی دانشگاه های استان قزوین


معرفی دانشگاه های استان قزوین

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوینhttp://www.ikiu.ac.ir/fa
دانشگاه علوم پزشکی قزوینhttp://www.qums.ac.ir
دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز - قزوینhttp://www.alborzq.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیکhttp://www.basir-abyek.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوینhttp://www.raja.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوینhttp://www.msrt.ir
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوینhttp://www.ghazali.ac.ir
موسسه ی غیر انتفاعی تاکستان- تاکستان استان قزوینhttp://www.takestanun.com
موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوینhttp://www.kowsar.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیکhttp://www.molana.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوینhttp://qazvin.pnu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین)http://www.kar.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیکhttp://ooj.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوینhttp://www.allamehghazvini.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستانhttp://www.nikan.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوینhttp://www.adi.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوینhttp://arq.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیکhttp://edu.ghiaseddin.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین http://www.caspian.ac.ir
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهراhttp://www.bzte.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوینhttp://www.ekbatan.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوینhttp://darolfonoon.ac.ir
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 20370