معرفی دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان


معرفی دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارhttp://cmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زابلhttp://www.zbmu.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهرhttp://www.irshums.ac.ir
دانشگاه زابلhttp://www.uoz.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://www.zaums.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان(محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش)http://www.usb.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابلhttp://sb.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدانhttp://zahedan.sb.pnu.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانhttp://www.usb.ac.ir
مجتمع آموزش عالی سراوانhttp://www.saravan.ac.ir
دانشگاه ولایت - ایرانشهرhttp://www.velayat.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش)http://ihekhash.zaums.ac.ir
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 4747