معرفی دانشگاه های استان زنجان


معرفی دانشگاه های استان زنجان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://zums.ac.ir
دانشگاه زنجانhttp://www.znu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجانhttp://zanjan.pnu.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجانhttp://www.iasbs.ac.ir
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 3513