معرفی دانشگاه های استان البرز


معرفی دانشگاه های استان البرز

نام دانشگاهآدرس سایت
آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرجhttp://edu-ihec.ir
دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرجhttps://www.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگردhttp://hashtgerd.alborz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهاردhttp://eshtehard.alborz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرجhttp://karaj.alborz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدرهhttp://garmdareh.alborz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشتhttp://mahdasht.alborz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظرآبادhttp://nazarabad.alborz.pnu.ac.ir
موسسه غیر انتفاعی رسام- کرج (ویژه خواهران)http://www.rasam.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 7725