📢📢 اختصاص سهميه به داوطلبان مناطق زلزله‌زده کشور در آزمون سراسري سال 1397


📢📢 اختصاص سهميه به داوطلبان مناطق زلزله‌زده کشور در آزمون سراسري سال 1397

🔹بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند بر اساس آيين‌نامه اجرايي ماده واحده مصوب جلسه 739 مورخ 28/8/1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور کاهش آلام و رنج‌هاي ناشي از زلزله، سهميه‌اي خاص به داوطلبان مناطق زلزله‌زده کشور، در آزمون سراسري سال 1397 تخصيص داده خواهد شد. ضمناً با توجه به مواد 1 و 2 آيين‌نامه اجرايي مزبور، مکاتبات لازم با وزارت محترم کشور در خصوص مشخص نمودن شهرها و بخش‌هايي که زلزله‌هاي سال جاري منجر به خسارت‌هاي جاني و مالي در آنها شده، به عمل آمده است.

🔹پس از ارسال نام بخش‌ها و شهرهاي آسيب ديده از طرف وزارت محترم کشور و مشخص شدن ظرفيت دانشگاه‌ها و رشته محل‌ها، ظرفيت  هاي تخصيصي به داوطلبان مناطق زلزله‌زده تعيين شده و از طريق دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) آزمون سراسري در مرداد ماه سال 1397 اطلاع‌رساني خواهد شد.

 

👥 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور


6 سال قبل  

تعداد مشاهده 590