سلام، برای درس هایی مثل دین و زندگی چطور باید خلاصه نویسی کرد؟


سلام، برای درس هایی مثل دین و زندگی چطور باید خلاصه نویسی کرد؟

سلام


١- دین و زندگی از نوع مباحث خواندنی است. یعنی برای یادگیری این درس نیاز به استدلال و حفظ کردن مطالب دارید.


٢- خلاصه نویسی این دروس به صورت حاشیه نویسی است. به این صورت که دور کلمات مهم خط بکشید و موارد مهم را در حاشیه کتاب خود دسته بندی نمایید.


۳- همچنین از طرح سوال در حین مطالعه استفاده نموده و سوال خود را در حاشیه کتاب بنویسید. در این صورت ذهن شما کنجکاو خواهد شد و مطالب را با عمق بیشتری می آموزید.


۴- همچنین در ابتدای درس الگوی کلی فصل را یادداشت نمایید. در این الگو صرفا مطالب را به صورت کلی یادداشت نمایید و نوشتن جزئیات بپرهیزید. این کار به شما کمک خواهد کرد در مرور های خود مفهوم کلی فصل را سریع تر بیابید.


۵-  مرور مطالب را فراموش نکنید.

حتما در بازه های زمانی مشخص حاشیه نویسی های خود را مرور کنید زیرا با استفاده از مرور مطالب را وارد حافظه بلند مدت خود کرده و می توانید به تسلط خوبی در آزمون های آزمایشی و در نهایت امتحانات برسید.

بنابراین با خلاصه نویسی صحیح این درس می توانید یادگیری های خود را تکمیل کرده و در امتحانات به نمره مطلوب خود دست پیدا کنید.

برای درک بهتر این مبحث مقاله خلاصه نویسی را مطالعه نمایید


5 سال قبل  

تعداد مشاهده 564