سلام، روش مطالعه و خلاصه نویسی دین و زندگی چگونه است؟


سلام، روش مطالعه و خلاصه نویسی دین و زندگی چگونه است؟

سلام


١- دین و زندگی از نوع مباحث خواندنی می باشد، یعنی برای یادگیری این درس نیاز به استدلال و حفظ کردن مطالب دارید.


٢- در قسمت آیات این درس، در مرحله اول به تسلط در ترجمه آیه رسیده سپس تمرکز خود را روی مفهوم آیه و ارتباط آن با متن بگذارید.


٣- متن های این درس را باید به شیوه لایه ای مطالعه کرد، به این صورت که ابتدا یک پاراگراف را مطالعه کرده و حاشیه نویسی آن را انجام دهید، سپس سعی کنید پاراگراف اول را برای خود توضیح دهید، سپس پاراگراف دوم را مطالعه کرده و این بار پارارگراف اول و دوم را برای خود توضیح دهید و همین شیوه را ادامه دهید تا به انتهای درس برسید.


٤- توجه ویژه ای به روابط علت و معلولی در این درس داشته باشید و سعی کنید تمامی موارد را با استدلال به خاطر بسپارید.


۵- خلاصه نویسی این دروس به صورت حاشیه نویسی می باشد، به این صورت که دور کلمات مهم خط بکشید و موارد مهم را در حاشیه کتاب خود دسته بندی نمایید. همچنین از طرح سوال در حین مطالعه استفاده نموده و سوال خود را در حاشیه کتاب بنویسید. در این صورت ذهن شما کنجکاو خواهد شد و مطالب را با عمق بیشتری می آموزید.


٦-  مرور مطالب را فراموش نکنید.

حتما در بازه های زمانی مشخص حاشیه نویسی های خود را مرور کنید زیرا با استفاده از مرور مطالب را وارد حافظه بلند مدت خود کرده و می توانید به تسلط خوبی در آزمون های آزمایشی و در نهایت آزمون سراسری برسید.


بنابراین با مطالعه این درس به شیوه صحیح و مرور به موقع خلاصه نویسی های خود می توانید یادگیری های خود را تکمیل کرده و در امتحانات به نمره مطلوب خود دست پیدا کنید.


برای درک بهتر این مبحث مقاله خلاصه نویسی را مطالعه نمایید


5 سال قبل  

تعداد مشاهده 894