روش خلاصه نویسی هر درس به چه صورت است؟


روش خلاصه نویسی هر درس به چه صورت است؟

سلام

١- مباحث به طورکلی به سه دسته  تمرینی،  خواندنی و  حفظی، تقسیم بندی می شوند که متناسب با هر مبحث نوع خلاصه نویسی و رسم الگوهای یادآوری متفاوت است.

٢- مباحث تمرینی مباحثی هستند که برای یادگیری این دروس نیاز به حل تمرین و تست زنی زیادی دارند.مباحثی مانند ریاضی، فیزیک، مسائل اقتصاد، عربی اختصاصی، مسائل زیست شناسی، زبان فارسی و... از این دست هستند.
خلاصه نویسی این مباحث به صورت رسم الگوهای یادآوری می باشد به این صورت که ابتدا عنوان نوشته شده، سپس نکات اصلی و در نهایت نکات فرعی نوشته شوند.

٣- مباحث خواندنی مباحثی هستند که برای یادگیری و حفظ کردن آن ها نیاز به استدلال دارید. مانند دین و زندگی، زیست شناسی، تعاریف فیزیک و شیمی، روان شناسی،فلسفه و..... مثال هایی از این دروس هستند.
خلاصه نویسی این مباحث به صورت حاشیه نویسی می باشد، به این صورت که دور کلمات مهم خط بکشید و موارد مهم را در حاشیه کتاب خود دسته بندی نمایید. همچنین از طرح سوال در حین مطالعه استفاده نموده و سوال خود را در حاشیه کتاب بنویسید. در این صورت ذهن شما کنجکاو خواهد شد و مطالب را با عمق بیشتری می آموزید.

٤- مباحث حفظی مباحثی هستند که باید با تکرار مداوم آن ها را حفظ کرد و نیاز به استدلال خاصی ندارند. مانند لغات ادبیات،لغات زبان، لغات عربی، تاریخ ادبیات، و.....
شیوه خلاصه نویسی این مباحث به صورت فیش نویسی می باشد.
فیش برگه کوچکی است که یک سمت آن لغت و در سمت دیگر آن مترادف یا توضیح لغت مورد نظر خود را نوشته و سعی کنید آن ها را هر شب سی دقیقه مرور کنید.

٥- البته در مورد فرمول های ریاضی، فیزیک، اقتصادو.... که نیازمند استدلال هستند نیز می توانید از این روش استفاده نمایید.

بنابراین مباحث را برحسب ویژگی های آن ها و روش هایی که در سایت و کانال گزینه دو به شما آموزش داده شده است،خلاصه نویسی کرده و به این نکته توجه داشته باشید که این کار شاید در ابتدا وقت گیر باشد ولی در دوره های جمع بندی سبب صرفه جویی در زمان شما خواهد شد.


برای درک بهتر این مبحث مقاله خلاصه نویسی را مطالعه نمایید

28 روز قبل  

تعداد مشاهده 1422