به اطلاع کاربران محترم سایت می رساند، دفترچه های آزمون های آزمایشی  در ساعت 12 روز آزمون برای همه کاربران قابل دسترسی می باشد. با توجه به اینکه آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره های دوم دبستان و اول متوسطه، در بازه ای 5 روزه برگزار می گردد، این آزمون ها از ساعت 12 روز یک شنبه بعد آزمون در سایت قرار می گیرد.

موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو
 

 


     درحال بارگزاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد