فیلم های آموزشی (پایه های دهم و یازدهم)در سال تحصیلی 98-97  فیلم های آموزشی نکات مهم دروس پایه دهم و یازدهم توسط دبیران با تجربه تهیه و در اختیار دانش آموزان دوره دوم متوسطه قرار خواهد گرفت. این فیلم ها از طریق شبکه اختصاصی گزینه دو (تیوا) ارایه خواهند شد. دسترسی به محتواهای آموزشی تصویری از طریق ایجاد کاربری در سایت تیوا برای عموم دانش آموزان امکان پذیر می باشد.

 نکته : در این قسمت نمونه هایی از این فیلم ها با دسترسی عمومی قرار گرفته است و دسترسی کامل صرفا از طریق تلویزیون اختصاصی گزینه دو امکان پذیر می باشد. 

                                                                                           
  سوال و جواب های متداول درباره شبکه گزینه دو در تیوا

 

نمایش توضیحات بستن توضیحات

      درحال بارگذاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد