کتاب های درسیدر این بخش فایل PDF کتاب های درسی موردنیاز داوطلبان آزمون سراسری 1400 و دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه مطابق جدول زیر ارایه گریده است. داوطلبان آزمون سراسری 1400 مطابق جدول زیر منابع درسی خود را می توانند تهیه یا دریافت نمایند. 

ردیفمقطعمنابع پایه دوازدهم منابع پایه یازدهم
منابع پایه دهم
1داوطلبان کنکور (نظام جدید)کتاب های چاپ 99کتاب های چاپ 98کتاب های چاپ 97
2منابع کتاب درسی دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه سال تحصیلی 00-99 کتاب های چاپ 99 می باشد

نکته مهم: برای دریافت فایل بر روی عکس کتاب ها کلیک نمایید.


نمایش توضیحات بستن توضیحات

      درحال بارگذاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد