هدایت تحصیلی - شغلی



بسته هدایت تحصیلی - شغلی شامل تست رغبت سنج هالند است که در آن دانش آموزان دوره اول متوسطه (پایه نهم) با استفاده از نتایج این تست رشته های نزدیک به شخصیت خود را می توانند بیابند.

همچنین در این بسته فیلم ها و مقالات مشاوره ای راجع به اهمیت و ضرورت هدایت تحصیلی، شیوه هدایت تحصیلی، نقش خانواده در هدایت تحصیلی صحیح دانش آموزان ذکر شده است.

 

 

نمایش توضیحات بستن توضیحات

 



     درحال بارگذاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد