نمونه سوالات خوبیکی از ابزارهای مهم در فرایند یاددهی- یادگیری، استفاده از نمونه سوالات خوب و استاندارد است. سوالات خوب موجود در سایت، در قالب چهار گزینه ای و در سه سطح ساده، متوسط و دشوار با هدف عمق بخشی به اهداف قصد شده دروس ، طراحی گردیده اند. این گروه از پرسش ها،برای هر موضوع درسی محتوای حداقلی محسوب گردیده و با رویکرد ارزشیابی در خدمت یادگیری می باشند.
ضمن اینکه، تمامی این پرسش ها، به همراه پاسخ تشریحی در انتهای هر بخش در سایت، قابل دسترسی هستند. این خدمت اختصاصی مدارس شرکت کننده در ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه گزینه دو می باشد که برای دسترسی به آن می بایست مدیران، مشاوران و دبیران مدارس ثبت نام کننده با نام کاربری اختصاصی خود وارد سایت شوند و دسترسی عمومی برای سایرین (دانش آموزان و مدارس غیرشرکت کننده) وجود ندارد.

 

 

نمایش توضیحات بستن توضیحات

      درحال بارگذاری

    اطلاعات دیگری برای نمایش وجود ندارد