هنر آزمون دادن - 13 بهمن


هنر آزمون دادن - 13 بهمن

کنکوری عزیز

 ساعت مطالعه بالایی که داری، نتیجه لازم رو نمی گیری؟ می دونی چرا؟
 چون فقط درس خوندن مهم نیست، علاوه بر مطالعه باید هنر آزمون دادن و مدیریت آزمون رو هم  تمرین کنی تا به تسلط برسی. کم نبودن داوطلبانی که علیرغم همه تلاش هایی که کردند به دلیل عدم رعایت این تکنیک ها نتیجه لازم رو نگرفتند. در این برنامه به این تکنیک ها و مهارت های آزمونی پرداختیم.

درحال بارگذاری...
دانلود هنر آزمون دادن - 13 بهمن (فیلم) - 132 MB

تعداد مشاهده 1508