لایو یک دفترچه برای انتخاب رشته - یکشنبه⁩ ۲۹ مرداد


لایو یک دفترچه برای انتخاب رشته - یکشنبه⁩ ۲۹ مرداد

⚠️مهم ترین نکته لایو: برای پذیرش در دانشگاه های خاص، باید روحیات خاص این دانشگاه ها را داشته باشید


🔰 آنچه در این لایو مشاهده خواهید کرد👇


🏫 تشریح، تفاوت ها ، مزایا و محدودیت های دوره های تحصیلی روزانه، شبانه، خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی و آزاد


👨‍🎓👩‍🎓 توضیح دانشگاه های خاص، فرهنگیان، ارتش، امام حسین، بقیه الله، تعهدی و غیرتعهدی، بورسیه دانش، صنعتی، سایپا و...


درحال بارگذاری...
دانلود لایو یک دفترچه برای انتخاب رشته - یکشنبه⁩ ۲۹ مرداد (فیلم) - 250 MB
6 ماه قبل  

تعداد مشاهده 834