همایش یک شروع حساب شده - قسمت دوم- 28 اردیبهشت


همایش یک شروع حساب شده - قسمت دوم- 28 اردیبهشت

مباحث همایش👇

 نقشه راه تابستان

 اهمیت شرکت در آزمون های تابستان

 معرفی گام اول گزینه دو


درحال بارگذاری...
دانلود همایش یک شروع حساب شده - قسمت دوم- 28 اردیبهشت (فیلم) - 78.5 MB

تعداد مشاهده 1353