13 هفته تا موفقیت - 18 فرورودین


13 هفته تا موفقیت - 18 فرورودین

🔔 الان که ایام جمع بندی مطالعات نوروز تموم شده کلی سوال براتون مطرح شده ؛


🧑‍💻 در این مدت باقی مانده چی کار کنم؟

📝 مرور دروس پایه کی باشه؟

📚 برای دروس دوازدهم چه برنامه ای بچینم؟

📊 با امتحانات نهایی و تاثیر معدل چجوری برخورد کنم؟


✅ در این ۱۳ هفته با یک ذهن منظم میتونیم به موفقیت برسیم💯

درحال بارگذاری...
دانلود 13 هفته تا موفقیت - 18 فرورودین (فیلم) - 70.8 MB

تعداد مشاهده 2466