کلاس مشاوره 7 بهمن - مهارت آزمون دادن


کلاس مشاوره 7 بهمن - مهارت آزمون دادن

 نیمسال اول تمام شد؛️ دی خوب برای خیلی ها مصادف میشه با یک کنکور خوب، درس ها رو خوب جمع کردید؟

 دیگه الان وقت برنامه ریزی برای ادامه ی مسیره، راستی در مورد کنکور دی هم نکاتی رو باید باهم مرور کنیم.

 خیلی ها از مدل آزمون دادنشون راضی نبودن، مهارت آزمون دادن رو هم باهم تمرین می کنیم.


 با دیدن کلاس مشاوره قطعا با آگاهی بیشتری برای ادامه مسیرت آماده میشی.درحال بارگذاری...
دانلود کلاس مشاوره 7 بهمن - مهارت آزمون دادن (فیلم) - 142 MB

تعداد مشاهده 2482