رفع استرس، یافتن نقاط ضعف علمی و آمادگی کامل برای امتحانات نهایی با ارزشیابی تشریحی کشوری گزینه دو


رفع استرس، یافتن نقاط ضعف علمی و آمادگی کامل برای امتحانات نهایی با ارزشیابی تشریحی کشوری گزینه دو

❇️ ویژگی های #ارزشیابی_تشریحی👇


✅ طراحی گروهی و استاندارد سوالات 

⌨️ تصحیح مکانیزه، سنجش با معیار استاندارد با بررسی کامل جزییات

❌ عدم دخالت سلیقه مصحح

🏫 برگزاری حضوری در مدارس

📊 کارنامه تحلیلی با جزییات کامل ویژه دانش آموز و مدارس

📲 رفع اشکال هوشمند، تمرین براساس نقاط ضعف 


💻 کسب اطلاعات بیشتر  mag.gozine2.ir/rz0w

📝 ثبت نام فقط از طریق نمایندگی های گزینه دو سراسر کشور  gozine2.ir/AgencyList


درحال بارگذاری...
دانلود رفع استرس، یافتن نقاط ضعف علمی و آمادگی کامل برای امتحانات نهایی با ارزشیابی تشریحی کشوری گزینه دو (فیلم) - 14.3 MB
یک سال قبل  

تعداد مشاهده 211